Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group expanderar i Tyskland genom förvärv av Lässle Landschaftsbau & Tiefbau

07:30 / 28 March 2024 Green Landscaping Group Press release

28 mars 2024, klockan 07:30 CET

Green Landscaping Group (Publ) förvärvar Lässle Landschaftsbau & Tiefbau, verksamt inom grönyteskötsel, finplanering och återvinning av markmaterial i Baden-Württemberg, Tyskland.

Lässle Landschaftsbau & Tiefbau grundades 1968 som ett familjeföretag och drivs idag av andra generationen genom Rainer Lässle tillsammans med 25 anställda.

Företaget är baserat i Ortenau, Lahr/Schwarzwald, Tyskland. Det tillhandahåller tjänster inom grönyteskötsel och finplanering för utomhusmiljöer, inklusive återvinning av markmaterial. Nettoomsättningen 2023 uppgick till cirka 3,3 miljoner euro med en vinstmarginal som översteg Green Landscaping Group.

"Med det här förvärvet tar Green Landscaping Group ytterligare ett steg in på marknaden i södra Tyskland. Lässle Landschaftsbau & Tiefbau har levererat högkvalitativa tjänster i generationer med starkt kundfokus, god lönsamhet och en sund företagskultur. Vi är glada över att ha Rainer Lässle och hans medarbetare med på resan", säger Stephan Stieglauer, regionchef Tyskland, Green Landscaping Group Tyskland.

"Jag har följt Green Landscaping Groups resa i Tyskland och har fått insikt i deras affärsfilosofi genom många givande samtal såväl med de företag som redan ingår i koncernen, som med koncernledningen. Mitt mål är att trygga Lässle Landschaftsbau & Tiefbau för framtiden och att behålla den nuvarande personalstyrkan. Dessutom vill jag fortsätta att utveckla våra höga krav på kvalitet, tillförlitlighet och kompetens genom ständiga förbättringar. Det gör vi bäst genom att gå med i Green Landscaping Group, och jag är mycket glad över att vara en del av Green Landscaping Group", säger Rainer Lässle, ägare och VD, Lässle Landschaftsbau & Tiefbau.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna och verksamheten i Lässle Landschaftsbau & Tiefbau-koncernen, med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras kontant och genom överlåtelse av aktier i Green Landscaping Group.

Den tidigare ägaren av Lässle Landschaftsbau & Tiefbau är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024, klockan 07:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Stephan Stieglauer, Regionchef Tyskland, Green Landscaping Group

+49 151 5046 3119, Stephan.stieglauer@greenlandscaping.de 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har närmare 3 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 5,8 miljarder kronor 2023. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.se.

Lässle Landschaftsbau & Tiefbau grundades 1968 i Ortenau som ett familjeföretag och drivs idag av andra generationen genom Rainer Lässle tillsammans med 25 anställda. Företaget tillhandahåller grönyteskötsel, finplanering och återvinning av markmaterial. För mer information besök www.laessle-bau.de.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/