Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic får förnyat förtroende att leverera kommunikationsplattform till Försäkringskassan

16:03 / 15 May 2024 Generic Press release

Generic har återigen vunnit en offentlig upphandling från Försäkringskassan avseende ramavtal för SMS-tjänster. Uppdraget består i att leverera meddelandetjänster med allra högsta krav avseende datalagring, säkerhet och personuppgiftsbehandling. Lösningen består bland annat av SMS notifieringar via API och webbportal, e-identifiering och prenumerationstjänster. Ramavtalet öppnar även för beställningar från andra myndigheter. Avtalet löper initialt över två år med option på förlängning med ytterligare två år.

"Vi är mycket stolta över att få fortsätta leverera vår kommunikationsplattform till Försäkringskassan. Detta förstärker ytterligare vår ställning inom Vård och e-hälsa där vi har en unik position som innebär att våra meddelandetjänster möter de allra högsta kraven som ställs på säkerhet och databehandling." säger Jonas Jegerborn, VD för Generic AB.

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med ca 14 000 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Inom socialförsäkringen finns förmåner som täcker olika behov under livet.  

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 143 MSEK under 2023 och har 23 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisninggörs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/