Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Jonas Jegerborn och JCE ökar sina innehav i Generic Sweden AB

15:15 / 26 November 2020 Generic Press release

Generic Sweden AB:s VD Jonas Jegerborn har via ett optionsprogram ökat sitt ägande i bolaget med 321.986 aktier och har därmed ett totalt innehav på 3,4%. Samtidigt har investmentbolaget JCE ökat sitt ägande i bolaget till totalt 252.307 aktier. Största ägare är fortsatt och Hans Krantz (24,2%) och Martin Gren via sitt bolag Grenspecialisten (23,5%).

- Generic erbjuder tjänster med goda tillväxtmöjligheter och har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Vi tror på en fortsatt stark framtid för bolaget och är därför glada att både vår VD och JCE ökar sina innehav i bolaget, säger Martin Gren och Hans Krantz i ett gemensamt uttalande

Denna information är sådan som Generic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-26 15:15 CET.

Kort om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänstersom kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/