Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Information om ägarförändring

11:00 / 1 July 2019 Generic Press release

Generic Sweden har informerats att Hans Krantz och Fredrik Svedberg genomfört en förändring av sitt gemensamma ägande i Generic Sweden samt att AB Grenspecialisten förvärvat ytterligare aktier i Bolaget.

    

Hans Krantz och Fredrik Svedberg har tidigare varit största aktieägare i Generic Sweden i huvudsak via deras gemensamma bolag HF Förvaltning i Malmö AB. Nu har 1,9 miljoner aktier (15,46 procent av aktier och röster i Bolaget) av HF Förvaltnings aktier i Generic Sweden överförts till, KH Förvaltning i Lund AB, ett bolag helägt av Hans Krantz och ytterligare 1,9 miljoner aktier (15,46 procent av aktier och röster i Bolaget) överförts till, Nonac Förvaltning AB, ett bolag helägt av Fredrik Svedberg.

AB Grenspecialisten, som sedan tidigare är en betydande ägare i Generic Sweden, kommer i anslutning till denna ägarförändring att förvärva 400 000 aktier av Fredrik Svedbergs bolag Nonac Förvaltning AB.

Ägarförändring i sammandrag

+------------------------------+--------------------------------+--------------+
|Aktieägare |Antal aktier efter förändring   |Förändring    |
+------------------------------+--------------------------------+--------------+
|HF Förvaltning i Malmö AB     |2 224 570 |-  3 800 000 |
+------------------------------+--------------------------------+--------------+
|Nonac Förvaltning AB |1 500 000 |+ 1 500 000 |
+------------------------------+--------------------------------+--------------+
|KF Förvaltning i Lund AB |1 900 000 |+ 1 900 000 |
+------------------------------+--------------------------------+--------------+
|AB Grenspecialisten |2 891 585  |+ 400 000 |
+------------------------------+--------------------------------+--------------+

Kontaktuppgifter till Jens M. K. IsmundenInvestment Manager, AB Grenspecialisten 
Tel: ‭+46 73-031 25 81‬ 
Mail: Jens@grenspecialisten.com

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/