Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Generic Sweden AB  Jan - Mars 2019

delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
Generic Sweden AB (publ)
Första kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
Nett...

17:00 / 15 May Generic Press release

Generic Sweden AB - Byte från IFRS till K3

Pressmeddelande
Styrelsen i Generic Sweden AB har beslutat att byta redovisningsstandard från IFRS till K3 från och med den 1 januari 2019.
...

17:00 / 15 May Generic Press release

Generic Sweden AB  Årsredovisning 2018

Generic Sweden AB
Org nr 556472-3632
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018
Styrelsen och verkställande direktören...

12:00 / 29 Apr Generic Press release

Kallelse till Årsstämma i Generic Sweden AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 i Waterfront Building,...

12:00 / 12 Apr Generic Press release

Generic Sweden AB  Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018
Generic Sweden AB (publ)
Fjärde kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen up...

17:00 / 14 Feb Generic Press release