Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Rapport från Generics årsstämma 2013

Generic Sweden AB har per den 14 maj 2013 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive ...

11:00 / 15 May Generic Press release

Generic Årsredovisning 2012 publicerad

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Generics hemsids, www. generic.se.Det går bra att ladda ned rapporten som PDF via nedanstående länkG...

16:00 / 25 Apr Generic Press release

Kallelse Till Årsstämma

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 kl. 17.30 i Fabrikörsvillan, Augustendalsvägen 43, Nacka Strand....

14:00 / 11 Apr Generic Press release

Generic sluter avtal med FMV genom NESP

Network Enabling System Partner (NESP) har ingått
ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende systemarbets-
och livscykelstöd Försvarsmakt...

13:00 / 15 Mar Generic Press release