Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012 Generic Sweden AB

15:30 / 8 May 2012 Generic Press release

 

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2012
Generic Sweden AB (publ)
Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)
 Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK).
 Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK).
 Resultat efter skatt uppgick till 3,1 MSEK (1,8 MSEK).
 Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,14 SEK).
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 MSEK (5,3 MSEK).

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2012

Generic Sweden AB (publ)

Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK).

 Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK).

 Resultat efter skatt uppgick till 3,1 MSEK (1,8 MSEK).

 Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,14 SEK).

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 MSEK (5,3 MSEK).

 

 

Show as PDF