Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic rekryterar Migrationsverkets e-profil

08:45 / 13 April 2012 Generic Press release

Generic har anställt Thomas Wahlberg, ansvarig för Migrationsverkets e-förvaltningsprogram, som chef och affärsutvecklare för Generics enhet med inriktning på projektledning i e-förvaltningsprojekt.

Thomas Wahlberg, 47 år, är en av Sveriges mest meriterade projektledare inom e-förvaltning. Sedan 2008 är han ansvarig projektledare för Migrationsverkets e-förvaltningsprogram e-migration, som syftar till att förbättra servicen, effektivisera myndigheten och göra den en till ett föredöme inom statsförvaltning när det gäller e-tjänster.

Hittills har bl a ansökan om medborgarskap, utländska studenters ansökan om uppehållstillstånd för att studera i Sverige samt ansökan om anhöriginvandringen, digitaliserats. Tjänsterna belönades 2011 med eDiamond Award för bästa e-förvaltningstjänst. E-tjänsterna har medfört att handläggningen, som tidigare kunde ta upp till ett halvår, har kunnat kortas betydligt. Inom kort lanseras ytterligare en e-tjänst för ansökan om arbetstillstånd.

2004-2008 var Thomas Wahlberg ansvarig projektledare vid Rikspolisstyrelsen, RPS, vid införandet ett nytt pass och nationellt id-kort. Dessförinnan arbetade han bl a som projektledare inom Apoteket. Thomas Wahlberg ingår i e-delegationens arbetsgrupp, som samordnar de statliga myndigheternas arbete med e-förvaltning.

-Vi är stolta över att ha kunnat locka en av Sveriges mest erfarna projektledare inom e-förvaltning till Generic. Thomas långa erfarenhet att genomföra effektiva e-förvaltningsprogram kommer att öka takten i vårt redan stora engagemang för att stötta myndigheternas e-tjänsteutveckling, säger Henrik Gavelli, vd för Generics konsultverksamhet.

-Generic har gedigen erfarenhet inom tjänsteorientering och e-tjänster för bland annat myndigheter och försvarssektorn. Det ska bli spännande att tillsammans med dem fortsatta arbetet med att stödja det offentliga Sverige i arbetet med att genomföra den Digitala Agendan, säger Thomas Wahlberg.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Gavelli, vd Generic Konsultverksamhet, 0709-31 33 00

Thomas Wahlberg, 070-313 87 10

 

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 134 Mkr under 2011 och har cirka 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se.