Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2012

14:00 / 13 November 2012 Generic Press release

Tredje kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen uppgick till 32,4 MSEK (26,8 MSEK).

Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-1,2 MSEK).

Resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,3 MSEK).

Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,11 SEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 MSEK (-3,4 MSEK).

Se bifogad PDF-fil.

Tel: 08-601 38 00 E-post: Notera Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.00 den 13 november 2012.     Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 134 Mkr under 2011 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/generic-sweden-ab/r/delarsrapport-1-januari---30-september-2012,c9333988

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/660/9333988/65719.pdf

 

Show as PDF