Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic har erhållit ett ramavtal inom försvarssektorn rörande taktiska datalänkar motsvarande ett belopp om 15 MSEK.

16:13 / 10 November 2010 Generic Press release

Avtalet som sträcker sig till 2012 avser tekniskt stöd till TDL-kontoret på FMV som ansvarar för upphandling och systemsamordning av samtliga system rörande interoperabla taktiska datalänkar

 Det primära systemet utgörs av Länk 16 som är ett koncept innehållande radioenhet och NATO-specificerad standard för meddelandeformat, vågform m.m. Generic, tillsammans med strategiska underleverantörer, kommer att leverera tjänster innefattande bland annat upphandlingsstöd, tekniska utredningar, teknisk dokumentation och verksamhetsmodellering enligt MODAF.

Om Generic:

Generic Sweden AB grundades 1993 och består av en Konsultverksamhet och en Telekomverksamhet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster till bl.a. försvaret, aktörer inom samhällssäkerhet och produktutvecklande företag inom energi, tele- kommunikation, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör som driver ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit . Generic finns listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, under kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.