Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB offentliggör informationsbroschyr avseende företrädesemission

10:26 / 30 November 2009 Generic Press release

En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen, som den extra bolagsstämman godkände den 23 november 2009, tillhandahålls från och med idag på Generics hemsida, www.generic.se. Om du önskar beställa informationsbroschyren, vänligen kontakta Generic på telefon 08 - 601 3800.

Informationsbroschyren finns även tillgänglig på Remiums hemsida, www.remium.com.

Villkor i korthet Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Emissionskursen är 1,85 kronor per aktie.

Tidplan 30 november – 14 december 2009  Teckningsperiod 30 november – 9 december 2009  Handel med teckningsrätter 30 november 2009   Handel med betalda tecknade aktier inleds

Emissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser och emissions-garantier, och tillför Generic 10,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans@krantzco.com, mob: +46 70 777 5568 Fredrik Svedberg, VD, e-post: fredrik.svedberg@mac.com, mob: +46 70 316 2680 Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, mob: +46 70 661 0559

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF