Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Generics företrädesemission övertecknad

Generic Sweden AB (publ.) har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 10,1 miljoner kronor före emissionskostna...

14:31 / 18 Dec Generic Press release

Generic offentliggör företrädesemission

I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av verksamheten, har styrelsen beslutat föreslå ...

16:29 / 5 Nov Generic Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

Juli – september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 39 206 (54 450) kSEK.Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 959 (1 517) kSEK.Rörelseresu...

16:25 / 5 Nov Generic Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009

Januari – juni 2009 Nettoomsättningen minskade med 12,8 % till 111 464 (127 864) kSEK.Rörelseresultat före avskrivningar och omstruktureringskostnader...

08:30 / 27 Aug Generic Press release

Kommuniké från Generics årsstämma 2009

Vid dagens årsstämma i GENERIC SWEDEN AB presenterade Hans Nilsson, Verkställande direktör till och med första kvartalet 2009, och Peter Jansson, verk...

20:01 / 14 May Generic Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

Januari – mars 2009 Nettoomsättningen minskade med 3 % till 58 153 (59 881) kSEK.Rörelseresultat före avskrivningar och omstruktureringskostnader uppg...

14:40 / 14 May Generic Press release

Årsstämma I Generic Sweden Ab (Publ)

Aktieägarna i Generic Sweden AB, 556472-3632, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2009 kl. 17.30, Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, N...

16:31 / 6 Apr Generic Press release