Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Gaming Innovation Group

Gaming Innovation Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Gaming Innovation Group P.L.C

15:29 / 8 January 2024 Gaming Innovation Group Press release

Flaggningsmeddelande i Gaming Innovation Group P.L.C

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 971300-0488 Gaming Innovation Group P.L.C
Instrument US36467X2062 Shares
Innehavare Optimus Invest Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 456 998
Antal rösträtter 6 456 998
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2024-01-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 446 998
 - direkt innehavda rösträtter 6 446 998
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,99 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99 % 6 446 998
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,99 % 6 446 998
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 446 998
 - andel av rösträtter 4,99 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/