Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Förändring i antal aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) den 31 mars 2023

17:30 / 31 March 2023 G5 Entertainment Press release

Under mars månad har 250 000 indragits i enlighet med det beslut som togs vid extra bolagsstämma den 24 februari 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 705 850, fördelat på 8 533 650 stamaktier och 172 200 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 550 870 röster.

Bolaget innehar 428 650 stamaktier och 172 200 c-aktier. C-aktierna är utfärdade och innehas som en del i pågående prestationsaktieprogram. Aktier som innehas av bolaget representerar 6,90% av kapitalet och 5,21% av rösterna.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-31 17:30 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/