Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2016

08:30 / 3 January 2017 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 184 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 82 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015.

För helåret 2016 prognosticerar G5 intäkter om cirka 516 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 34 procent relativt jämförbara siffror för 2015.

Koncernens helårsrapport 2016 kommer att publiceras den 23 februari 2017.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/