Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - juni 2016

08:35 / 27 July 2016 G5 Entertainment Press release

April - juni 2016

  • Koncernens intäkter för perioden var 104,5 (89,5) MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet för perioden var 8,7 (2,1) MSEK, en ökning med 313 procent jämfört med samma period föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (0,5) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,89 (0,05) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -4,5 (-7,1) MSEK
  • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 3,4 miljoner, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 113,8 tusen, en ökning med 7 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 34,0 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkter från Free-to-play spel ökade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 92 (87) procent av de totala intäkterna
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/