Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - september 2016

08:35 / 3 November 2016 G5 Entertainment Press release

Juli - september 2016
  • Koncernens intäkter för perioden var 126,5 (96,1) MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet för perioden var 13,1 (4,8) MSEK, en ökning med 174 procent jämfört med samma period föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (3,2) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 1,24 (0,36) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 20,8 (-0,3) MSEK
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 3,8 miljoner, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 120,7 tusen, en ökning med 9 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 39,9 USD, en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 94 (89) procent av de totala intäkterna 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/