Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Ökat antal aktier och röster i Formpipe.

11:00 / 31 May 2024 Formpipe Press release

Under maj 2024 har antalet aktier och röster i Formpipe förändrats till följd av den riktade emission av aktier som genomfördes i samband med bolagets förvärv av Dictymatec SARL.

Emissionen medförde att antalet aktier och röster i Formpipe ökade med 40 296 och aktiekapitalet ökade med 4 029,60 kronor.

Per den 31 maj 2024 uppgår därmed antalet aktier och röster i bolaget till 54 258 121 och bolagets aktiekapital uppgår till 5 425 812,10 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024, kl. 11:00 CEST

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/