Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

09:06 / 17 May 2024 Formpipe Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument SE0001338039 Share
Innehavare Mission Trail Capital Management LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 734 096
Antal rösträtter 2 734 096
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-05-14
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 633 282
 - direkt innehavda rösträtter 6 633 282
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 12,23 %
 - direkt innehavda rösträtter 12,23 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 12,23 % 6 633 282
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 12,23 % 6 633 282
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 633 282
 - andel av rösträtter 12,23 %
 
Kommentar
Updating for recent share purchases that led to crossing 10%.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/