Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software publicerar årsredovisning för 2023.

12:00 / 4 April 2024 Formpipe Press release

Formpipe Software publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på bolagets hemsida https://www.formpipe.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ där den kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF).

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på webbplatsen i mitten av maj.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/