Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Delårsrapport, januari - mars 2024

08:15 / 25 April 2024 Formpipe Press release

1 januari - 31 mars 2024

2024  2023  Δ 
Nettoomsättning  125 Mkr  (128 Mkr)  -2% 
Repetitiva intäkter  102 Mkr  (88 Mkr)  15% 
Repetitiva intäkter i % av omsättningen  81 %  (69 %) 
EBITDA  21 Mkr  (23 Mkr)  -9% 
EBITDA-marginal  17 %  (18 %) 
EBIT  4 Mkr  (7 Mkr)  -37% 
EBIT-marginal  4 %  (6 %) 
Resultat efter skatt  2 Mkr  (5 Mkr)  -64% 
Vinstmarginal  1 %  (4 %) 
Resultat per aktie före utspädning  0,03 kr  (0,09 kr)  -64% 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 Mkr  (17 Mkr)  75% 
ACV  6 Mkr  (11 Mkr)  -40% 
ARR  426 Mkr  (383 Mkr)  11%

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.15 den 25 april 2024.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/