Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Delårsrapport, 1 april - 30 juni 2023

08:15 / 14 July 2023 Formpipe Press release

Perioden 1 april - 30 juni 2023

2023 2022 Δ
Nettoomsättning 137 Mkr (120 Mkr) 15%
Repetitiva intäkter 94 Mkr (78 Mkr) 21%
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 69 % (66 %)
EBITDA 29 Mkr (15 Mkr) 98%
EBITDA-marginal 21 % (12 %)
EBIT 13 Mkr (0 Mkr) n.a.
EBIT-marginal 9 % (0 %)
Resultat efter skatt 5 Mkr (-1 Mkr) n.a.
Vinstmarginal 3 % (-1 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,09 kr (-0,01 kr) n.a.
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 Mkr (-5 Mkr) n.a.
ACV 11 Mkr (10 Mkr) 8%
ARR 406 Mkr (333 Mkr) 22%

Perioden 1 januari - 30 juni 2023

2023 2022 Δ
Nettoomsättning 265 Mkr (240 Mkr) 11%
Repetitiva intäkter 183 Mkr (155 Mkr) 18%
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 69 % (65 %)
EBITDA 52 Mkr (32 Mkr) 65%
EBITDA-marginal 20 % (13 %)
EBIT 20 Mkr (4 Mkr) 411%
EBIT-marginal 8 % (2 %)
Resultat efter skatt 11 Mkr (0 Mkr) n.a.
Vinstmarginal 4 % (0 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,01 kr) n.a.
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 Mkr (8 Mkr) 114%
ACV 22 Mkr (19 Mkr) 14%
ARR 406 Mkr (333 Mkr) 22%

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.15 den 14 juli 2023.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/