Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

13:56 / 18 July 2023 Formpipe Press release

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument SE0001338039 Share
Innehavare Mission Trail Capital Management LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Datum 2023-07-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 734 096
 - direkt innehavda rösträtter 2 734 096
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,04 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,04 % 2 734 096
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,04 % 2 734 096
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 734 096
 - andel av rösträtter 5,04 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/