Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

09:39 / 27 March 2023 Formpipe Press release

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument SE0001338039 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 720 320
Antal rösträtter 2 720 320
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2023-03-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 685 501
 - direkt innehavda rösträtter 2 685 501
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,95316 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,95316 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,95316 % 2 685 501
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,95316 % 2 685 501
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige
 - antal rösträtter 874 900
 - innehav upphör för Nordea Småbolagsfond Sverige
 - antal rösträtter 1 845 420
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 685 501
 - andel av rösträtter 4,95316 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/