Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Ändringar i Formpipes valberedning.

08:45 / 2 February 2023 Formpipe Press release

Från och med den 2 februari 2023 kommer Emil Hjalmarsson ersätta Erik Ivarsson som representant för Grenspecialisten i Formpipes Valberedning.

Formpipes valberedning består nu av följande ledamöter:
  • Marika Svärdström förblir valberedningens ordförande representerandes Martin Bjäringer 4 670 000 aktier, Alcur Select 4 323 627 samt Alcur 328 159 aktier, och totalt 17,19% av rösterna
  • Emil Hjalmarsson representerandes Grenspecialisten AB, 5 564 128 aktier och 10,26% av rösterna
  • Celia Grip representerandes Swedbank Robur Microcap, 3 979 366 aktier och 7,34% av rösterna
  • Annikki Schaeferdiek, ordförande Formpipe Software AB, 182 000 aktier och 0,34% av rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@formpipe.com.Senaste dag för att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är onsdagen 15/3 2023.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/