Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

14:08 / 16 February 2023 Formpipe Press release

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument SE0001338039 FPIP
Innehavare Alcur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 327 511
Antal rösträtter 5 327 511
 
Transaktionen
Datum 2023-02-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 558 494
 - direkt innehavda rösträtter 5 558 494
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,25 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,25 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,25 % 5 558 494
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,25 % 5 558 494
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 558 494
 - andel av rösträtter 10,25 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/