Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Formpipe förhandsaviserar preliminär resultaträkning för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022.

08:45 / 25 January 2023 Formpipe Press release

Formpipe förhandsaviserar prelimär resultaträkning och ACV/ARR för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022. Detta pressmeddelande och all innehållande information är preliminär och oreviderad.

RESULTATRÄKNING I
SAMMANDRAG
Okt Jan
-Dec  -Dec 
  Mkr 2022 2021 2022 2021 2021* 
Licens  7,0 9,9 16,6 69,3 28,4
SaaS  26,3 19,4 93,8 66,1 66,1
Support och 58,1 54,0 226,4 212,3 212,3
Underhåll 
Leverans  36,4 38,9 148,3 125,5 125,5
Nettoomsättning  127,8 122,3 485,1 473,2 432,3

EBITDA  20,1 28,1 72,4 135,1 94,9
 Marginal, %  16% 23% 15% 29% 22%

EBIT  5,7 16,0 15,7 68,5 42,7
 Marginal, %  4% 13% 3% 14% 10%

* Jämförelsetal
exklusive affären
av engångskaraktär
med danska
Landbrugsstyrelsen
från juni 2021. 

ARR och ACV
Okt-Dec  Jan-Dec 
  Mkr 2022 2021 2022 2021
ARR In - 345,4 290,6 - 303,9 260,1
före FX 
ARR In - 0,1 2,0 - 16,5 6,8
FX** 
ARR In  345,4 292,7 - 320,4 267,0
ACV - SE 5,6 3,4 - 11,6 5,4
Public 
ACV - DK 12,6 2,8 - 15,5 10,1
Public 
ACV - 5,8 5,1 - 22,4 21,8
Private 
ACV - -0,2 -0,1 - -0,6 -0,4
Other 
ACV  23,8 11,2 - 48,9 36,9
ARR Out  369,3 303,9 - 369,3 303,9

**
Omvärdering
av ARR IN
till
gällande
valutakurs
vid
periodens
slut.

Informationen är sådan som Formpipe Software är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.45 den 25 januari 2023.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/