Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Delårsrapport, 1 april - 30 juni 2022

08:45 / 15 July 2022 Formpipe Press release

Perioden 1 april - 30 juni 2022

2022 2021 2021*
Nettoomsättning 120 Mkr (143 Mkr) (102 Mkr)
Repetitiva intäkter 78 Mkr (68 Mkr) (68 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 66 % (48 %) (67 %)
EBITDA 15 Mkr (58 Mkr) (18 Mkr)
EBITDA-marginal 12 % (40 %) (17 %)
EBIT 0 Mkr (30 Mkr) (4 Mkr)
EBIT-marginal 0 % (21 %) (4 %)
Resultat efter skatt -1 Mkr (23 Mkr) (3 Mkr)
Vinstmarginal -1 % (16 %) (3 %)
Resultat per aktie före utspädning -0,02 kr (0,43 kr) (0,04 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 Mkr (11 Mkr)
ACV 10 Mkr (10 Mkr)
ARR 333 Mkr (280 Mkr)Perioden 1 januari - 30 juni 2022

2022 2021 2021*
Nettoomsättning 240 Mkr (245 Mkr) (204 Mkr)
Repetitiva intäkter 155 Mkr (135 Mkr) (135 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 65 % (55 %) (66 %)
EBITDA 32 Mkr (77 Mkr) (37 Mkr)
EBITDA-marginal 13 % (32 %) (18 %)
EBIT 4 Mkr (35 Mkr) (10 Mkr)
EBIT-marginal 2 % (15 %) (5 %)
Resultat efter skatt 0 Mkr (27 Mkr) (7 Mkr)
Vinstmarginal 0 % (11 %) (3 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,01 kr (0,51 kr) (0,12 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 Mkr (17 Mkr)
ACV 19 Mkr (16 Mkr)
ARR 333 Mkr (280 Mkr)

* Jämförelsetal exklusive affären av engångskaraktär med danska Landbrugsstyrelsen från juni 2021.

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 15 juli 2022.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/