Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Ökat antal aktier och röster i Formpipe.

11:00 / 30 June 2022 Formpipe Press release

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2019/2022 i Formpipe Software AB tecknat aktier i bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 252 800 stycken och aktiekapitalet ökat med 25 280 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 54 217 825 stycken och bolagets aktiekapital till 5 421 782,50 kronor.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/