Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Formpipe tecknar flerårigt avtal med Landbrugsstyrelsen till ett affärsvärde om cirka 80-100 miljoner DKK.

08:50 / 21 October 2022 Formpipe Press release

Danska Landbrugsstyrelsen har genomfört en upphandling avseende fortsatt drift och utveckling av ett av myndighetens administrativa system. Formpipe har valts som huvudleverantör i ett tjänsteavtal där Formpipes ansvar omfattar vidareutveckling och systemunderhåll. Uppdraget utförs i samarbete med Capgemini som underleverantör med ansvar för support och drift.

Avtalet löper över fyra år med en option till förlängning med ytterligare 3 år och ordervärdet uppgår som lägst till 7 miljoner DKK årligen i form av ett återkommande arvode till Formpipe för underhåll och förvaltning. Inklusive tillkommande arvode för vidareutveckling och anpassningar av befintliga lösningar bedöms ordervärdet att uppgå till totalt 200-250 miljoner DKK, där uppskattningsvis 40 procent avser Formpipes tjänster.

"Vi har ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år där vi tillsammans utvecklat ett system som hjälper myndigheten att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. För ett drygt år sen förvärvade Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part och vi är givetvis oerhört glada över att åter vinna myndighetens fortsatta förtroende", säger Christian Sundin, VD på Formpipe.

Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan komma att överklagas. Överprövningstiden löper till och med den 31 oktober 2022. Formpipe kommer att meddela marknaden om något väsentligt i avtalet förändras eller om avtalet överklagas.

"Dialogen med Capgemini har varit mycket konstruktiv och givande under den här upphandlingen och vi är oerhört glada att vi kunde sy ihop en affär som innebär att Landbrugsstyrelsens arbete kan fortlöpa och utvecklas under många år framöver", avslutar Christian Sundin.

Denna information är sådan information som Formpipe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa mjukvaror som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/