Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Formpipe förvärvar svenska partnern Alkemit

08:45 / 14 January 2022 Formpipe Press release

Formpipe förvärvar Alkemit AB som idag är en framgångsrik partner för Formpipes produkter inom svensk offentlig sektor. I och med affären utökas bolagets kompetens och kapacitet till ett fördjupat samarbete med sina kunder - ett steg i den långsiktiga strategin att bli en helhetsleverantör av digital förvaltning.

Förvärvar en ledande partner i offentlig sektor

Alkemit är idag en av bolagets ledande partner inom svensk offentlig sektor, med 25 Mkr i omsättning och 19 kompetenta medarbetare. Alkemit har under de senaste åren framgångsrikt byggt en organisation för leverans kring Formpipes produkter och erbjuder förvaltning, utvecklingsprojekt och support. Alkemit har beprövade processer på plats som snabbt utvecklat affären hos befintliga likväl som nya kunder. Med kvalitetscertifieringar så som ISO 9001 och 14001 samt arbete enligt ITIL så har teamet från Alkemit ett arbetssätt i leveranser som Formpipe nu omfamnar och bygger vidare på.

- Alkemit har sedan starten byggt sin verksamhet runt Formpipes produkter och kombinerat dem med konkurrenskraftiga tjänster. Det är en sann glädje att tillsammans kunna realisera en utökad kundnytta, kommenterar Michael Lauridsen medgrundare och VD för Alkemit AB.

Fullt fokus på att bli en helhetsleverantör

- Ett ökat åtagande och närmre relation med våra kunder leder till större innovationskraft där många av Formpipes produkter och tjänster samskapas i kundprojekt. Genom uppförsäljning ger dessa sedan utökad nytta även till våra övriga kunder i offentlig sektor, kommenterar Christian Sundin, VD för Formpipe.

Alkemit kommer att integreras i Formpipes affärsområde Offentlig Sektor Sverige och förväntas bidra positivt till både tillväxt och lönsamhetsutveckling från start. I och med förvärvet får Formpipe kontor på två ytterligare orter: Västerås och Örebro, vilket ger ett utökat upptagningsområde och goda förutsättningar för fortsatt rekrytering av nya talanger.

- Förvärvet av Alkemit görs med stor entusiasm och stolthet. Vi exekverar på vår strategi inom offentlig sektor och tar nu ytterligare ett steg mot att bli en helhetsleverantör av digital förvaltning. Vi välkomnar våra nya kollegor till att utveckla och leverera produkter och tjänster som med människan i centrum möjliggör en hållbar och inkluderande digitalisering, avslutar Christian Sundin, VD för Formpipe.

Pris och värdering

Formpipe förvärvar 100 % av aktierna i Alkemit AB. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 33 Mkr (Enterprise Value) som betalas i samband med övertagandet som sker per idag och finansieras genom en kombination av egen kassa (23 Mkr) och nyemitterade aktier (10 Mkr till nyckelpersoner i den framtida verksamheten). Alkemits omsättning för räkenskapsåret 2021 uppgick till 25 Mkr med cirka 4 Mkr i rörelseresultat.

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 14 januari 2022.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/