Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - juni 2021

08:45 / 15 July 2021 Formpipe Press release

Perioden 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättning 143 Mkr (100 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 68 Mkr (62 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 48 % (62 %)
 • EBITDA 58 Mkr (24 Mkr)
 • EBITDA-marginal 40 % (24 %)
 • EBIT 30 Mkr (12 Mkr)
 • EBIT-marginal 21 % (12 %)
 • Resultat efter skatt 23 Mkr (9 Mkr)
 • Vinstmarginal 16 % (9 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,42 kr (0,17 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 Mkr (36 Mkr)
 • ACV 9 Mkr (3 Mkr)
 • ARR 280 Mkr (238 Mkr)


Perioden 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättning 245 Mkr (203 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 135 Mkr (123 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 55 % (61 %)
 • EBITDA 77 Mkr (51 Mkr)
 • EBITDA-marginal 32 % (25 %)
 • EBIT 35 Mkr (27 Mkr)
 • EBIT-marginal 15 % (13 %)
 • Resultat efter skatt 27 Mkr (20 Mkr)
 • Vinstmarginal 11 % (10 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,51 kr (0,38 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 Mkr (62 Mkr)
 • ACV 20 Mkr (10 Mkr)
 • ARR 280 Mkr (238 Mkr)

 

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 15 juli 2021.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/