Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe

17:25 / 30 June 2021 Formpipe Press release

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2018/2021 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 262 150 stycken och aktiekapitalet ökat med 26 215,00 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 53 726 057 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 372 605,70 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

____________________________________________________________________________________________________

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges ovan, klockan 17.25 CEST den 30 juni 2021.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/