Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Publicering av Formpipe Softwares årsredovisning 2020

13:00 / 6 April 2021 Formpipe Press release

Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor.


För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6:e april 2021 kl. 13:00.


Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.


 

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/