Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari – mars 2021

08:45 / 28 April 2021 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2021

 • Nettoomsättning 102 Mkr (103 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 66 Mkr (61 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 65 % (59 %)
 • EBITDA 20 Mkr (27 Mkr)
 • EBITDA-marginal 19 % (26 %)
 • EBIT 6 Mkr (15 Mkr)
 • EBIT-marginal 6 % (14 %)
 • Resultat efter skatt 4 Mkr (11 Mkr)
 • Vinstmarginal 4 % (11 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,21 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 Mkr (26 Mkr)
 • ACV 11 Mkr (7 Mkr)
 • ARR 271 Mkr (235 Mkr)

 

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 28 april 2021.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.


 

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/