Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe förvärvar det engelska mjukvarubolaget EFS

08:45 / 6 July 2020 Formpipe Press release

Formpipe förvärvar EFS Technology Ltd. (EFS) som under många år varit en framgångsrik försäljningspartner för Formpipes produkt Lasernet. I och med affären ökar Formpipe sin kapacitet att bygga ett större nätverk av kompetenta partners inom privat sektor. EFS omsättning för 2019 uppgick till 3,4 miljoner brittiska pund.

Formpipe förvärvar 100 % av aktierna i EFS. Förvärvet förväntas slutföras per 31 juli. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner brittiska pund (GBP), motsvarande ett beräknat Enterprise Value på cirka 5 MGBP som betalas i samband med övertagandet och finansieras genom en kombination av egen kassa och lån. EFS omsättning för räkenskapsåret 2019 uppgick till 3,4 MGBP, varav drygt hälften består av repetitiva intäkter i form av support- och underhållsavtal. Förvärvet bedöms ha viss positiv påverkan på Formpipes resultat per aktie för räkenskapsåret 2020 och kommer fullt ut att bidra till verksamheten från och med 2021.

EFS Technology Ltd. är en av Formpipes mycket skickliga och engagerade partners. Bolaget grundades 1989 och har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt sälja Formpipes produkt Lasernet tillsammans med EFS egna scanning- och arkivprodukt, Autoform DM. EFS säljer produktpaketeringen Autoform DM/Lasernet främst till kundsegmentet Bank & Finans, där  en stor andel de befintliga kunderna återfinns. Bolaget är ISO27001-certifierat och tillhandahåller 24/7- support till sin internationella kundbas. I och med affären ökar Formpipe sin kapacitet att bygga ett större nätverk av kompetenta partners inom privat sektor. EFS har redan idag såväl det tekniska som kommersiella kunnandet för att introducera och stötta nya partners i försäljning och leverans av Lasernet till hela världen.

EFS kommer att tillfullo integreras i Formpipes affärsområde Privat Sektor. Förvärvet ger även goda möjligheter att öka tillväxttakten i EFS repetitiva intäkter genom en övergång till en affärsmodell med större andel prenumerationsintäkter (SaaS).

– Med EFS kan vi stötta fler partners inom privat sektor vilket ger oss möjlighet att nå en större marknad för våra produkter Lasernet och Long-Term Archive. Vi fortsätter bygga våra repetitiva intäkter och ser stor potential i att fortsätta utöka vårt partnernätverk med hjälp av den breda kompetens som finns inom EFS. Vi har jobbat tillsammans länge och känner bolaget väl. Nu ser vi fram emot att välkomna hela teamet som en del av Formpipe, kommenterar Christian Sundin, vd för Formpipe.

– Vi har stor respekt för Formpipes kompetens och kvalitativa produkterbjudande och är glada över att få bli en del av Formpipes framgångsrika team. Tillsammans kommer vi att fortsätta arbeta med kundernas digitala transformation med stort engagemang. Baserat på vårt djupa kunnande inom Bank & Finans ser vi fram emot att redan från dag ett kunna bidra till ett utökat partnernätverk och att fler kunder kan dra nytta av Formpipes produkterbjudanden, kommenterar EFS grundare Alan Devon och Anthony Airey.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Denna information är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 08:45 CET.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/