Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Nytt datum för årsstämma och uppdaterad finansiell kalender i Formpipe Software AB (publ)

15:00 / 25 March 2020 Formpipe Press release

Styrelsen i Formpipe Software AB (publ) har, till följd av osäkerheten som uppstått på grund av spridning av coronaviruset covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00.

Formpipe har en affärsmodell med stor andel repetitiva intäkter och starkt kassaflöde, vilket ligger till grund för Styrelsens förslag till utdelning för 2019. På grund av omvärldsutvecklingen är det i dagsläget svårt att bedöma vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Styrelsen kommer genom att senarelägga årsstämman ges möjlighet till en löpande analys och bedömning av situationen, och utifrån detta utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

Som en konsekvens av att senarelägga årsstämman kommer Formpipe även att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för januari-juni till onsdagen den 19 augusti 2020.

Uppdaterat kalendarium för finansiell information

28 april 2020 - Delårsrapport januari-mars

v. 18 - Årsredovisning publiceras

30 juni 2020 - Årsstämma

19 augusti 2020 - Delårsrapport januari-juni

27 oktober 2020 - Delårsrapport januari-september

Formpipes årsredovisning kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.formpipe.se, och på huvudkontoret, Sveavägen 168 i Stockholm, vecka 18.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Denna information är sådan information som Formpipe är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl 15.00

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/