Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari-december 2019

08:45 / 14 February 2020 Formpipe Press release

PERIODEN 1 OKTOBER–31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 103,1 Mkr (109,6 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 72,8 Mkr (70,6 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 62,6 Mkr (60,0 Mkr), motsvarande 61 % (55 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 28,4 Mkr; 27,5 % (27,3 Mkr; 24,9 %)
 • EBITDA-adj. 19,9 Mkr; 19,4 % (17,9 Mkr; 16,3 %)
 • EBIT 15,3 Mkr; 14,9 % (16,1 Mkr; 14,7 %)
 • Resultat efter skatt 12,0 Mkr; 11,7 % (12,5 Mkr; 11,4 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,23 kr (0,24 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,1 Mkr (60,5 Mkr)

PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 393,8 Mkr (406,4 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 275,4 Mkr (267,8 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 244,0 Mkr (223,2 Mkr), motsvarande 62 % (55 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 100,7 Mkr; 25,6 % (99,7 Mkr; 24,5 %)
 • EBITDA-adj. 64,4 Mkr; 16,3 % (65,4 Mkr; 16,1 %)
 • EBIT 47,5 Mkr; 12,0 % (53,2 Mkr; 13,1 %)
 • Resultat efter skatt 35,0 Mkr; 8,9 % (39,9 Mkr; 9,8 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,66 kr (0,76 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,7 Mkr (121,4 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 14 februari 2020.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/