Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipes vd säljer aktier – kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare

15:52 / 5 November 2020 Formpipe Press release

Formpipes vd Christian Sundin, har den 5 november 2020 sålt 300 000 aktier i Formpipe Software AB. Christian Sundin kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare i Formpipe och äger efter försäljningen 946 840 aktier till ett värde av cirka 27 MSEK baserat på stängningskursen den 4 november.

Köpare av ovanstående 300 000 aktier är samtliga befintliga aktieägare i Formpipe. Samtliga ledamöter i Formpipes styrelse köper, till olika stora delar, till ett totalt antal om 147 500 aktier. Martin Gren köper genom Grenspecialisten AB 100 000 aktier och Alcur Fonder köper resterande 52 500 av ovanstående aktier.

– Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier. Mitt kvarvarande innehav i Formpipe är fortfarande min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min starka tilltro till Formpipes framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Formpipe mot våra strategiska mål, säger Christian Sundin, vd och koncernchef, Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

______________________________________________________________

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa mjukvaror som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/