Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Valberedning i Formpipe inför årsstämma 2021

15:00 / 19 October 2020 Formpipe Press release

EFS I enlighet med beslut vid Formpipe Softwares årsstämma den 30 juni 2020 har styrelsens ordförande, Bosse Nordlander, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2020, röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Malin Ruijsenaars, representerandes AB Grenspecialisten med 10,22% av aktierna och rösterna
  • Louise Hedberg, representerandes SEB Investment Management med 8,97 % av aktierna och rösterna
  • Veronica Sandman, representerandes en ägargruppering bestående av Martin Bjäringer och Carl Rosvall med 8,52% av aktierna och rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@formpipe.com . Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kommer att kommuniceras i samband med att datum för årsstämman publiceras i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet, den 27 oktober 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Nordlander, styrelsens ordförande, +46 546 63 10
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/