Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari – september 2020

08:45 / 27 October 2020 Formpipe Press release

Perioden 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 96,4 Mkr (92,4 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 69,1 Mkr (62,5 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 63,3 Mkr (57,8 Mkr), motsvarande 66 % (63 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 27,0 Mkr; 28,1 % (24,3 Mkr; 26,3 %)
 • EBITDA-adj. 17,4 Mkr; 18,1 % (14,5 Mkr; 15,7 %)
 • EBIT 14,0 Mkr; 14,5 % (11,2 Mkr; 12,1 %)
 • Resultat efter skatt 9,2 Mkr; 9,5 % (8,3 Mkr; 8,9 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,16 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 Mkr (21,5 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 299,8 Mkr (290,7 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 209,9 Mkr (192,0 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 186,4 Mkr (170,7 Mkr), motsvarande 62 % (59 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 78,4 Mkr; 26,2 % (72,3 Mkr; 24,9 %)
 • EBITDA-adj. 50,1 Mkr; 16,7 % (44,5 Mkr; 15,3 %)
 • EBIT 40,6 Mkr; 13,5 % (32,2 Mkr; 11,1 %)
 • Resultat efter skatt 29,4 Mkr; 9,8 % (23,0 Mkr; 7,9 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,55 kr (0,43 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,4 Mkr (15,6 Mkr)

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 27 oktober 2020.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa mjukvaror som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/