Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ett bolag inom bank- och försäkring väljer Long-Term Archive från Formpipe

10:00 / 21 May 2019 Formpipe Press release

Ett bolag inom bank- och försäkring har tecknat avtal med Formpipe gällande e-arkivprodukten Long-Term Archive. Syftet är att säkra långtidsbevarande av digital information.

Kundens behov av ett gemensamt e-arkiv för bolagets affärsområden bottnar sig i att pensionera äldre system och applikationer, utan att förlora informationen i dem. Dessutom finns behov av att avlasta aktiva verksamhetssystem. De innehåller stora mängder information som inte behöver vara tillgänglig i den dagliga verksamheten, men ska bevaras under mycket långa tidsperioder utifrån regulatoriska krav.

– Detta är en mycket glädjande affär som visar att vi har ett kompetent och konkurrenskraftigt erbjudande gällande e-arkiv även utanför offentlig sektor,  där vi redan har en stark ställning. Vi bedömer att det finns drivkrafter som gör att behovet av produkter för långtidsbevarande kommer att öka i många branscher, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För det första är det många företag som håller förlegade system med låg användning och utan affärsnytta levande. För att möta lagkrav, revisioner eller eventuella rättstvister behöver de säkerställa tillgång till den information som finns i dessa system. Att ha kvar systemen i aktivt läge är dock ofta kostsamt. Licenser, lagringsyta och specialistkonsulter som fortfarande har kompetens om gamla system är bara några exempel på kostnadsbesparingar som kan realiseras genom att flytta informationen till ett modernt system för långtidsbevarande.

För det andra är trenden tydlig när det gäller övergång till molnlösningar – allt fler verksamhetssystem köps som molnlösningar och för att dra nytta av möjligheterna som detta ger behöver man säkerställa att viktig information sparas över tid.

För det tredje så skapas allt större datamängder vilket gör att aktiva verksamhetssystem överlastas med information, även sådan som inte längre behövs i det dagliga arbetet. Det kan ge upphov till prestandaproblem och ger högre kostnader för datalagring.

– Sammantaget ser vi att detta ökar efterfrågan på lösningar som systematiskt kan avveckla system och bevara information över tid, det är där vi kan hjälpa till, avslutar Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/