Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari–juni 2018

08:45 / 13 July 2018 Formpipe Press release

Perioden 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 3 % till 100,0 Mkr (97,1 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 6 % till 66,1 Mkr (62,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 54,7 Mkr (46,6 Mkr), motsvarande 55 % (48 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 21,5 Mkr; 21,5 % (19,0 Mkr; 19,6 %)
 • EBITDA-adj. 13,4 Mkr; 13,4 % (9,1 Mkr; 9,4 %)
 • EBIT 9,6 Mkr; 9,6 % (7,5 Mkr; 7,7 %)
 • Resultat efter skatt 7,3 Mkr; 7,3 % (5,1 Mkr; 5,3 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,10 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr  (3,7 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 201,2 Mkr (191,8 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 7 % till 132,3 Mkr (123,2 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 106,9 Mkr (93,7 Mkr), motsvarande 53 % (49 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 46,8 Mkr; 23,3 % (37,8 Mkr; 19,7 %)
 • EBITDA-adj. 30,6 Mkr; 15,2 % (18,3 Mkr; 9,5 %)
 • EBIT 23,2 Mkr; 11,5 % (11,9 Mkr; 6,2 %)
 • Resultat efter skatt 17,2 Mkr; 8,6 % (7,9 Mkr; 4,1 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,33 kr (0,15 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,9 Mkr  (17,4 Mkr)


För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 13 juli 2018.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

Show as PDF

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/