Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe

15:00 / 29 June 2018 Formpipe Press release

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2015/2018 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 314 576 stycken och aktiekapitalet ökat med 31 457,60 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 52 887 406 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 288 740,60 kronor.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


_______________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 29 juni 2018 kl 15.00

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/