Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe

15:00 / 30 May 2018 Formpipe Press release

Som tidigare kommunicerats beslutade årsstämman den 25 april 2018 om en apportemission med anledning av förvärv av utestående minoritetspost i dotterbolaget Formpipe Intelligo. Apportemissionen är nu genomförd och därmed har antalet aktier och röster i Formpipe ökat med 699 805 aktier och aktiekapitalet ökat med 69 980,50 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Formpipe till 52 572 830 stycken och bolagets aktiekapital till 5 257 283,00 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Denna information är sådan information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 15:00

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/