Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Publicering av Formpipe Softwares årsredovisning 2017

12:00 / 4 April 2018 Formpipe Press release

Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Denna information är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 12:00.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Pressrelease 4 april 2018

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/