Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari–september 2018

08:45 / 23 October 2018 Formpipe Press release

Perioden 1 juli–30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 95,6 Mkr (88,0 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 14 % till 64,8 Mkr (56,7 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 56,3 Mkr (49,9 Mkr), motsvarande 59 % (57 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 25,6 Mkr; 26,8 % (22,1 Mkr; 25,1 %)
 • EBITDA-adj. 16,9 Mkr; 17,7 % (13,3 Mkr; 15,1 %)
 • EBIT 13,9 Mkr; 14,5 % (11,1 Mkr; 12,7 %)
 • Resultat efter skatt 10,1 Mkr; 10,6 % (6,5 Mkr; 7,3 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,12 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr  (16,9 Mkr)

Perioden 1 januari–30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 6 % till 296,9 Mkr (279,8 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 10 % till 197,2 Mkr (179,9 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 163,2 Mkr (143,6 Mkr), motsvarande 55 % (51 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 72,4 Mkr; 24,4 % (59,9 Mkr; 21,4 %)
 • EBITDA-adj. 47,6 Mkr; 16,0 % (31,5 Mkr; 11,3 %)
 • EBIT 37,1 Mkr; 12,5 % (23,0 Mkr; 8,2 %)
 • Resultat efter skatt 27,4 Mkr; 9,2 % (14,4 Mkr; 5,1 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,52 kr (0,28 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,8 Mkr  (34,3 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________
 

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 23 oktober 2018.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/