Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

15:35 / 5 September 2017 Formpipe Press release

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument SE0001338039 stam
Innehavare Martin Bjäringer
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 530 000
Antal rösträtter 2 530 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-09-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 000 000
 - direkt innehavda rösträtter 3 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,85 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,85 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,85 % 3 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,85 % 3 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 000 000
 - andel av rösträtter 5,85 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Martin Bjäringer
 - telefon +41798509060
 - mejl bjaringer@gmail.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/