Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Fompipe får order från Furesø Kommun värd 3,6 Mkr

13:00 / 4 July 2017 Formpipe Press release

Fompipe får order från Furesø Kommun värd 3,6 Mkr

Den danska kommunen Furesø har skrivit avtal med Formpipe gällande
ECM-produkten Acadre som tjänst, det totala ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr och
intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fyra år. 

– Vi är glada över att ytterligare en dansk kommun väljer Formpipe. Det här är
den andra danska kommunaffären på kort tid och vi ser dessa som en första
indikation på att danska kommuner går ifrån trenden att utveckla egna
lösningar, till förmån för mer kostnadseffektiva standardprodukter som
utvecklas och vidareutvecklas av professionella programvarubolag, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Avtalet mellan Formpipe och Furesø bygger på SKI (Staten og Kommunernes
Indkøbsservice) och vid utvärderingen blev Formpipes produkt Acadre vald på
grund av den bästa kombinationen av pris och en stabil och funktionsrik
standardprodukt. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/