Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari–juni 2017

08:45 / 14 July 2017 Formpipe Press release

Formpipe

Delårsrapport januari–juni 2017

Perioden 1 april – 30 juni 2017

 -- Nettoomsättning 97,1 Mkr (101,5 Mkr)
 -- Systemintäkter 62,4 Mkr (61,3 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 48 % (43 %)
 -- EBITDA 19,0 Mkr; 19,6 % (21,5 Mkr; 21,2 %)
 -- EBITDA-adj. 9,1 Mkr; 9,4 % (12,6 Mkr; 12,4 %)
 -- EBIT 7,5 Mkr; 7,7 % (4,8 Mkr; 4,7 %)
 -- Resultat efter skatt 5,1 Mkr; 5,3 % (4,3 Mkr; 4,2 %)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,08 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,7 Mkr (3,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 -- Nettoomsättning 191,8 Mkr (188,8 Mkr)
 -- Systemintäkter 123,8 Mkr (119,5 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 49 % (47 %)
 -- EBITDA 37,8 Mkr; 19,7 % (37,9 Mkr; 20,1 %)
 -- EBITDA-adj. 18,3 Mkr; 9,5 % (18,5 Mkr; 9,8 %)
 -- EBIT 11,9 Mkr; 6,2 % (7,6 Mkr; 4,0 %)
 -- Resultat efter skatt 7,9 Mkr; 4,1 % (5,7 Mkr; 3,0 %)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,15 kr (0,10 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,4 Mkr (16,4 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 14 juli 2017. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/